Palace newsletter #32

18 April 2024 

De Studeerkamer van Ontrafelende Lenzen en Fellowship Universiteit van Amsterdam
The Studyroom of Unravelling Lenses and Fellowship University of Amsterdam

Drie video's in De Studeerkamer van Ontrafelende Lenzen

De indeling van Het Paleis van Typografisch Metselwerk in negen afdelingen (Teken, Symbool, Ornament, Constructie, Poetica, Spel, Orde, Ambacht en Praktijk) biedt een goede structuur om grafische ontwerpen te bespreken en te ontleden. In deze studeerkamer worden verschillende lenzen van focus en benadering gebruikt bij het onderzoeken van een enkel artefact.

In drie video’s van Janna Meeus worden drie objecten geanalyseerd. Ontdek hier hoe het affiche van Anthon Beeke, een boek ontworpen door Irma Boom en Ootje Oxenaar’s bankbiljetten vanuit negen perspectieven kunnen worden bekeken.Three videos in The Studyroom of Unravelling Lenses

The division of The Palace of Typographic Masonry into nine sections (Sign, Symbol, Ornament, Construction, Poetics, Play, Order, Craft and Practice) provides a good structure for discussing and dissecting graphic design. In this studyroom, different lenses of focus and approach are used when examining a single artefact.

Three videos by Janna Meeus analyse three objects. Discover here how Anthon Beeke's poster, a book designed by Irma Boom and Ootje Oxenaar's banknotes can be viewed from nine perspectives.

In 1994 ontwierp grafisch ontwerper Anthon Beeke (1940-2018) een affiche om het toneelstuk Illias van Toneelgroep Amsterdam aan te kondigen. Bijna elk affiche dat Beeke maakte was een provocatie; ervan uitgaande dat er op straat maar één kans is om de aandacht van het publiek te trekken.

Het boek Cover Cover, ontworpen door de gewaardeerde Irma Boom (1960), viert het vijfentwintigjarig bestaan van de Nederlandse modeontwerpers Viktor&Rolf: bekend om hun experimentele en conceptuele haute couture. Een benadering van het ontwerpen vergelijkbaar met die van Boom.

Ootje Oxenaar (1929-2017) is de maker achter de kleurrijke Nederlandse guldenbiljetten; waaronder het bruine 100 guldenbiljet met de afbeelding van een watersnip (1977), het gele 50 guldenbiljet met een zonnebloemmotief (1982) en het roze 250 guldenbiljet met de opdruk van een vuurtoren (1985). Elk van deze biljetten is een iconisch ontwerp dat internationaal veel lof heeft geoogst.In 1994, graphic designer Anthon Beeke (1940-2018) designed a poster to announce Toneelgroep Amsterdam's play Illias. Almost every poster Beeke made was a provocation; assuming that on the street there is only one chance to catch the public's attention.

The book Cover Cover, designed by the esteemed Irma Boom (1960), celebrates the twenty-fifth anniversary of Dutch fashion designers Viktor&Rolf: known for their experimental and conceptual haute couture. An approach to design similar to Boom's.

Ootje Oxenaar (1929-2017) is the creator behind the colourful Dutch guilder notes; including the brown 100 guilder note with the image of a snipe (1977), the yellow 50 guilder note with a sunflower motif (1982) and the pink 250 guilder note with the print of a lighthouse (1985). Each of these notes is an iconic design that has won international acclaim.

Fellowship Universiteit van Amsterdam

Richard Niessen, de oprichter van Het Paleis van Typografisch Metselwerk, zal samen met Kylièn Bergh vanaf september 2024 namens het Wim Crouwel Instituut de functie van fellow aan de Universiteit van Amsterdam vervullen.

Niessen en Bergh zullen een bijdrage leveren aan het studiepad 'Graphic Design & Visual Culture,' een specialisatie binnen het studiepad van de duale masteropleiding 'Boekwetenschap'. Ze zullen kijken naar de verschillende rollen die grafisch ontwerpen inneemt in de samenleving, met een specifieke interesse in de interactie tussen het beroep en de omringende sociale context.

De collecties en archieven van het Allard Pierson zullen een leidraad zijn voor het ontwikkelen van inzichten in hoe onze cultuur visueel wordt uitgedrukt. Hoe geeft de praktijk van grafisch ontwerpen vorm aan idealen en hoe wordt het vakgebied op zijn beurt beïnvloed door sociaal-politieke bewegingen?Fellowship University of Amsterdam

Richard Niessen, founder of The Palace of Typographic Masonry, together with Kylièn Bergh, will hold the position of fellow at the University of Amsterdam on behalf of the Wim Crouwel Institute from September 2024.

Niessen and Bergh will contribute to the study path ‘Graphic Design & Visual Culture,’ a specialization within the study path of the dual master's program ‘Book Studies’. They will look at the various roles graphic design assumes in society, with a specific interest in the interaction between the profession and its surrounding social context.

The collections and archives of the Allard Pierson will provide a guide to developing insights into how our culture is expressed visually. How does the practice of graphic design shape ideals, and how, in turn, is the field influenced by socio-political movements?