Wim
Crouwel
Instituut

erfgoed grafische
vormgeving

Partners

Allard Pierson  

In 2014 werden de door NAGO beheerde archieven overgedragen aan Allard Pierson, de plek waar alle erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam zijn ondergebracht. NAGO en de UvA hadden eerder al samengewerkt aan het behoud en beheer van het erfgoed grafische vormgeving en typografie en aan de verspreiding van kennis op dat gebied. De UvA beheerde bovendien al een aantal vormgevingsarchieven en bood het nieuw opgerichte WCI gastvrij onderdak. WCI beheert nog steeds de NAGO-website en bemiddelt incidenteel om ontwerparchieven onderdak te bieden. Het huidige Allard Pierson ondersteunt het WCI op organisatorisch en facilitair gebied, onder meer door WCI een onderkomen te bieden. Daarnaast heeft Allard Pierson de verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van de archieven op zich genomen.

Algemeen Sociaal Fonds voor de grafimedia  

De Wim Crouwel Leerstoel kwam mede tot stand dankzij een genereuze bijdrage van het Algemeen Sociala Fonds voor de grafimedia.

Amsterdamse Universiteitsfonds  

Het Amsterdams Universiteitsfonds maakt bijzondere voorzieningen voor de wetenschapsbeoefening en studenten mogelijk waarin de overheidsfinanciering niet voorziet. Het Wim Crouwel Fonds maakt deel uit van het AUF. Vanuit het Wim Crouwel Fonds worden activiteiten van het WCI gefinancierd.

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers  

De BNO en WCI werken onder meer samen om specifieke doelgroepen te bereiken voor de wederzijdse activiteiten.

Het Nieuwe Instituut  

WCI neemt deel aan het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur, waarvan het HNI de penvoerder is.

Pakhuis de Zwijger  

Tweemaal per jaar organiseren het Wim Crouwel Instituut (WCI) en Pakhuis de Zwijger ‘It’s All Graphic’, een thematische avond rondom urgente en actuele onderwerpen in grafisch ontwerp. Thema’s kunnen tweeledig zijn. Een thema kan ontstaan door de actualiteit (zoals bijvoorbeeld vormgeving van vitale beroepen) of door de relevantie van een thema (bijvoorbeeld rond datavisualisatie). 

Pictoright  

Pictoright is de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeldmakers (of hun erfgenamen). Pictoright verdeelt onder meer de collectieve vergoedingen.

Pictoright Fonds  

Dankzij genereuze steun van het Pictoright Fonds heeft WCI vanaf 2016 kunnen voortbestaan. Daarnaast financiert PF ondermeer de Wim Crouwel Leerstoel en de fellowship.

Stedelijk Museum Amsterdam  

De Wim Crouwel Leerstoel is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam en Allard Pierson (UvA). Prof. dr. Alice Twemlow krijgt toegang tot de collecties van het Stedelijk Museum Amsterdam en de archieven van Allard Pierson. Het SMA beheert, net als de UvA, een van de grootste erfgoedcollecties grafische vormgeving van Nederland. Inhoudelijk onderzoek naar verleden, heden en toekomst van het vak is dan ook voor beide instellingen relevant, evenals studie naar de collectie, het verzamelen en tentoonstellen.