VACATURE: WIM CROUWEL INSTITUUT EN ALLARD PIERSON ONDERWIJSFELLOWSHIP VOOR GRAFISCHE VORMGEVING

21 November until 18 December 2023 

Onderwijsfellowship grafische vormgeving

Nederland kent een lange traditie in grafisch ontwerpen. Van 1992 tot 2014 verzamelde de Stichting Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) de archieven van de belangrijkste Nederlandse of in Nederland wonende grafisch ontwerpers. De taken van het voormalig NAGO liggen nu in de handen van twee partners, het Wim Crouwel Instituut(WCI) en het Allard Pierson/Universiteit van Amsterdam. Het Allard Pierson beheert, ontsluit en deelt de collecties; het WCI stimuleert het onderwijs en onderzoek op basis van deze collecties en collecties van andere instellingen, waaronder het Stedelijk Museum. Om onderzoek naar de veranderende rol van grafische vormgeving in de samenleving te stimuleren stelt het WCI fondsen beschikbaar om een onderwijs fellow aan te stellen bij het Allard Pierson.

Wat doet de fellow

De fellow laat studenten kennis maken met de erfgoedcollecties Nederlands grafische vormgeving, aanwezig bij de Universiteit van Amsterdam en van het Stedelijk Museum in Amsterdam. De fellow geeft onder meer een onderwijsmodule binnen het studiepad Graphic Design & Visual Culture Studies, dat onder aansturing staat van prof. dr. Alice Twemlow. Het vak staat open voor alle Masterstudenten geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. De precieze invulling van de module is aan de fellow, in overleg met de coördinator van de MA en van het studiepad. Dit vak duurt 7 weken, met 2×2 college-uren per week, plus nakijkwerk. Van studenten wordt gewoonlijk verwacht een presentatie te geven en een paper te schrijven. Doorgaans volgen circa 15 – 20 studenten dit vak.

De fellow kan daarnaast nog op andere wijze invulling geven aan de fellowship, onder meer door een cursus te geven binnen de Summerschool van het Allard Pierson.

De fellowship wordt aangegaan voor de duur van drie jaar. De honorering bestaat uit een bedrag van 5.000 euro per jaar (incl. BTW).

De collecties

De grafische collecties beheerd door het Allard Pierson onderscheiden zich door hun breedte en internationale karakter; ze bestrijken de periode van circa 1830 tot heden. Speciale vermelding verdienen de collecties kalligrafie, letterproeven, fotoboeken en ontwerpersarchieven. De collectie ontwerpersarchieven is in zijn soort de grootste in Nederland en beslaat de periode van begin twintigste eeuw tot nu. Zo zijn er onder meer de archieven van S.H. de Roos, Dick Elffers, Atie Siegenbeek van Heukelom, Jurriaan Schrofer, Jan van Toorn, Gerard Unger, Irma Boom en het Holland Festival.

De verschillende grafische collecties en archieven zijn te vinden via de online catalogus van de UvA, via collectiebeschrijvingen en de website van de NAGO.

Aanvraag

Aanvragen voor de WCI onderwijs fellowship kunnen gestuurd worden naar info@wimcrouwelinstituut.nl. Hieraan moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

Motivatiebrief

Curriculum vitae, inclusief lijst met relevante publicaties

Selectieprocedure
Deadline voor de aanmeldingen van deze fellowship is 15 december 2023. In de tweede helft van januari zal een gespreksronde met de geselecteerde kandidaten plaatsvinden. De selectiecommissie bestaat uit hoofd van de afdeling Kennis & Collecties van het Allard Pierson Stijn van Rossem, voorzitter van het Wim Crouwel Instituut Rob Huisman en hoogleraar boekwetenschap Lisa Kuitert.

Vragen

Rob Huisman (mail@robennietsanders.nl), voorzitter Wim Crouwel Instituut, beantwoordt vragen over de fellowship. Vragen over de collecties grafische vormgeving kunnen worden gesteld aan Stijn van Rossem (s.vanrossem@uva.nl), hoofd van de afdeling Kennis & Collecties van het Allard Pierson.

De getoonde afbeelding 'vis à vis' is een ontwerp van Dick Elffers